منو
Your Cart

راهنمای تحویل کالا

شرکت نیک ابزار آسیا جهت رعایت برنامه لجستیک و برنامه تحویل کالا شرایطی مقرر نموده که به شرح ذیل تقدیم حضور مشتریان محترم می نماید . لذا انتظار دارد جهت سهولت و عدم بروز هر گونه مشکلی مشتریان طبق برنامه تحویل کالا اقدام نمایند و بدیهی است هر گونه مشکل و معضل ناشی از عدم رعایت برنامه انبار و لجستیک تدوین شده به عهده مشتری خواهد بود .

بند 1 : ارسال کالا از انبار مرکزی در روز های یکشنبه و چهارشنبه صورت می پذیرد در صورت تعطیلی رسمی در این دو روز برنامه جایگزین متعاقبا در نزدیک به همان روز به مشتریانی که سفارش را طبق برنامه ثبت نموده اند اعلام خواهد شد .

بند 2 : جهت استفاده از نوبت ارسال در روز های جاری کلیه مشتریان عزیز می بایست تا 24 ساعت قبل و همچنین قبل از ساعت 12 روز همان روز از ارسال بار نسبت به انتخاب و نهایی نمودن کالا اقدام نمایند . در غیر اینصورت ارسال بار به نوبت بعدی در هفته موکول خواهد شد .

بند 3 : معیار نهایی شدن سفارش واریز قطعی وجه فاکتور به حساب شرکت نیک ابزار آسیا می باشد . لذا از حواله های مدت دار پایا و ساتنا با رعایت زمانبندی بانک مرکزی استفاده نمایید تا در زمان مورد نظر وجه در حساب شرکت نشسته باشد . همچنین از واریز وجه به حساب های شخصی و ... بجز بنام اقای بهزاد روحانی جداً خودداری نمایید .

بند 4 : کرایه حمل از باربری به عهده مشتری می باشد .

بند 5 : کرایه حمل تا باربری توسط شرکت انجام شده و بابت هر کارتن 100.000 الی 150.000 ریال بسته به حجم و وزن کارتن از مشتری بابت هزینه حمل داخل شهری تا باربری اخذ می گردد .

بند 6 : توجه داشته باشید در زمان ارسال راننده و خودروی باربری به درب انبار جهت انتقال کالا توسط خود مشتری حتما ضمن رعایت زمانبندی ذکر شده نسبت به هماهنگی زمان حضور راننده در درب انبار مرکزی با انباردار و یا واحد فروش اقدام شود.

Clicky