کد محصول :   BS-1048

جهت مشاهده قیمت های عمده می بایست عضو سایت شوید .
قیمت عمده هر عدد :
کسانی که عضو نیستند، نمی توانند اینجا را مشاهده کنند.
ریال

اسپرينكلر 4/3 اینچ تمام دور پلاستیکی ۳۶۰درجه باشعاع پاشش ۱۳متر

3/5

3

2/5

2

1/5

1

فشارkg/cm2)

34/6

32/2

29/8

29/8

23/8

20/1

 جریان L/MIN

13/2

13

12/8

12/8

11/4

10/6

شعاع C/M)